XVIII Assemblea General Ordinària de Socis

XVIII Assemblea General Ordinària de Socis
El proper 27 d’abril de 2013, a les 11:00 i 11:30 hores, en primera i segona convocatòria respectivament, tindrà lloc a Vic (Osona), la XVIII Assemblea General Ordinària de Socis. El punt de trobada serà l’Observatori Meteorològic de Vic, situat a la zona esportiva (Carrer de la Fura, s/n). L’ordre del dia serà:

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea.

2. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic i

d’activitats de l’any 2012.

3. Elecció, si s’escau, de la nova Junta.

4. Presentació d’activitats i pressupost de l’any 2013.

5. Precs i preguntes.