XIX Assemblea General Ordinària de Socis: 15 Febrer 2014

XIX Assemblea General Ordinària de Socis

 

El proper 15 de febrer, a les 11:00 i 11:30 hores, en primera i segona convocatòria respectivament, tindrà lloc a Vic (Osona), l’Assemblea General Ordinària de Socis. El punt de trobada serà l’Observatori Meteorològic de Vic, situat a la zona esportiva (Carrer de la Fura, s/n).

ORDRE DEL DIA:

 

1.           Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea.

2.           Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic i d’activitats de l’any 2013.

3.           Presentació d’activitats i pressupost de l’any 2014.

     4.   Precs i preguntes.