ÍNDEX DE XAFOGOR (Humidex)

Temperatura (ºC)
Humitat Relativa
25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
38 42 43 47 54 57 * * * *
37 40 42 45 49 54 55 58 * *
36 39 40 43 47 51 56 57 58 *
35 37 38 42 45 48 51 54 57 *
34 36 37 41 43 47 49 52 55 58
33 34 36 38 42 44 47 50 52 55
32 33 34 37 39 42 45 47 50 52
31 31 33 35 38 40 43 45 48 50
30 31 31 34 36 38 41 43 46 48
29 29 30 32 34 37 38 41 44 46
28 28 29 31 33 35 37 39 41 45
27 27 28 29 31 33 35 37 39 41
26 26 27 28 29 31 33 35 37 39
25 25 26 27 28 30 32 33 35 37
24 24 25 26 27 28 30 32 33 35
23 23 23 24 25 27 28 30 32 33
* = Per sobre de la capacitat de l'atmosfera per emmagatzemar vapor d'aigua.
Humidex - Index d'estrès produït per la calor
Perill Humidex
Possibles símptomes
Perill extrem > 55 Cop de calor imminent en exposició continuada.
Perill 40 - 54 Molt de desconfort. Evitar esforços. Buscar una zona més fresca. Cop de calor provable en continuada exposició o en activitats físiques
Precaució extrema 30 - 39 Força desconfort. Possible cop de calor o esgotament produït en realitzar activitat física o per la simple exposició a l'aire lliure.
Precaució < 29 Lleuger desconfort. Possible fatiga en exposicions prolongades o en activitats físiques
NOTA: El grau d'estrès produït per la calor pot variar en funció de l'edat i les condicions físiques de cada persona.
tornar