CONCURS FOTOMET 2015

 

 

FOTOMET 2015

 

Bases del concurs fotogràfic de meteorologia FOTOMET 2015

 

 

· Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 18 anys i resident a Espanya.

 

· El tema únic del concurs és la meteorologia. La fotografia haurà de tenir estreta relació amb la meteorologia, els fenòmens meteorològics  o bé algun paisatge meteorològic.

 

· La participació és gratuïta. Cada participant podrà presentar una única fotografia, en color ó blanc i negre, i podrà rebre com a màxim un premi. El participant reconeix tenir el dret d’autor i d’imatge de la fotografia presentada al concurs.

 

· La fotografia haurà de ser inèdita i no podrà haver estat mai premiada en cap altre concurs. Haurà estat realitzada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.

 

· La fotografia no podrà estar alterada electrònicament ni per qualsevol altre mitjà. Només es permetran mínimes correccions de color i lluminositat. No s’acceptaran collages o muntatges fotogràfics. La fotografia no podrà estar emmarcada ni incloure cap text.

 

· La fotografia, en format JPEG ó JPG, tindrà una mida mínima de 1500 x 1125 píxels i una resolució mínima de 100 ppp. Seran vàlides les fotografies capturades en càmera digital, analògica i dispositius mòbils, sempre que compleixin les bases del concurs. No son vàlides les captures o frames de vídeos.

 

. El pes de l’arxiu no superarà els 5 Megabytes (Mb). S’enviarà mitjançant un correu electrònic a: fotomet2015@gmail.com. Caldrà incloure les dades personals de l’autor (nom i cognoms, població, telèfon de contacte i edat), el títol de la fotografía, indret i hora i data de la captura.

 

. No es permetrà la presentació a concurs de més de dues fotografies per a una mateixa unitat familiar, aquestes fotografies han de ser realitzades per autors diferents.

 

. Els participants que no compleixin amb qualsevol dels requisits indicats en aquesta convocatòria seran desqualificats automàticament.

 

· La recepció de les fotografies s’iniciarà el 7 de gener de 2015 i finalitzarà el 22 de febrer de 2015.

 

· Premis:           Primer premi:   400 euros         Segon premi:    300 euros

 

Tercer premi:    150 euros         2 Accèssits:       90 euros

 

· Tots els premis estaran subjectes a una retenció del 20% en concepte de I.R.P.F..

 

· El jurat estarà format per especialistes en meteorologia i fotografia. La decisió del jurat serà inapel·lable. Si el jurat ho creu oportú, podrà declarar desert algun dels premis.

 

· El veredicte es donarà a conèixer el dia 21 de març de 2015, durant la celebració de la XV Setmana Catalana de la Meteorologia – METEOCAT 2014, al museu CosmoCaixa de Barcelona. Aquest mateix dia es lliuraran els premis. Els autors de les fotografies guanyadores seran avisats abans del lliurament dels premis.

 

· L’organització es reserva el dret de la reproducció i publicació de les fotografies, sense fins comercials, tant sols per a publicacions de promoció i difusió del propi concurs, com el calendari anual de l’ACOM i la revista Penell.

 

· Totes les fotografies que participin en el concurs es mostraran en un àlbum fotogràfic a la web de l’ACOM.

 

· La mera participació del concurs implica l’acceptació total del reglament.

 

Organitza: ACOM

 cropped-acom.jpg

Amb el suport de: METEOCAT

meteocat_c

Col·labora: Obra Social CosmoCaixa

 

                                                                                                                                                                    ACOM

Apartat de correus 20005 – 08080 Barcelona

Telèfon: 670 865 355

Web: http://www.acom.cat   E-mail: acom1995meteo@acom.cat