COMUNICAT DELS TREBALLADORS DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

COMUNICAT DELS TREBALLADORS DEL SERVEIMETEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Reunits en assemblea, i després d’acordar-ho en votació, els
treballadors del Servei Meteorològic de Catalunya manifestem:

Que la sobirania de Catalunya resideix en el seu poble i, per tant, en
el Parlament que el representa; i que les lleis que n’emanen seran, en
tot moment, les vigents a Catalunya.

Com a conseqüència, els treballadors d’aquesta institució quasi
centenària, que ja va patir un tancament per la força el 1939, només
reconeixerem el Govern de Catalunya legítimament constituït després de
les eleccions del 27 de setembre de 2015, i de la investidura del seu
President al Parlament de Catalunya.

Per tot plegat, els treballadors de l’SMC no ens considerarem obligats,
ni moralment ni legal, a obeir les imposicions que vagin en contra del
que decideixin els nostres representants al Parlament i al Govern de
Catalunya.

Finalment, volem expressar la nostra solidaritat amb tots aquells altres
col·lectius i institucions que veuen amenaçada la seva tasca i el seu
criteri professional.

Barcelona, a 26 d’octubre de 2017