l'ACOM |agenda |notícies |activitats de l'ACOM |penell |activitats a la carta |enllaços |observatoris |utilitats |INICI |
Què és l'ACOM?

L'Associació Catalana d'Observadors Meteorologics és una entitat de caire científic i cultural, que vol agrupar les persones interessades en la Meteorologia i ciències relacionades, ja sigui com a afeccionats, estudiants, professionals, o per simple inquietud cultural.

L'ACOM es va constituir formalment el dia 25 de març de 1995 als locals de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, on s'elegí una comissió gestora amb l'encàrrec de redactar els estatuts. El dia 13 de maig del mateix any es va celebrar l'Assemblea General Fundacional, als mateixos locals, on s'aprovaren els estatuts i es nomenà la Junta de l'Entitat.

La ACOM, com a associació amb personalitat jurídica pròpia, està formada pel conjunt dels seus socis que escullen la Junta Directiva i controlen la seva actuació. Mitjançant diferents vocalies de treball, els seus membres poden participar activament en la marxa de l'entitat.

Tenen cabuda a l'ACOM des d'aquella persona que té un simple termòmetre a la finestra o que senzillament mira el cel i es pregunta quin temps farà, fins a l'observador equipat amb una estació sofisticada que col·labora amb alguna xarxa oficial.


Són objectius de l'Associació:

Elaborar un llistat o base de dades amb tots els observadors meteorològics que hi ha a Catalunya, extensiu també als observadors que vulguin participar-hi de les comunitats veïnes.

Creació de vocalies articulades en diferents àrees territorials a nivell de terres catalanes, amb l'objectiu de fomentar l'afició a la meteorologia en el seu àmbit.

Promocionar la utilització dels models normalitzats de recollida de dades dels estaments oficials, i la unificació dels seu tractament informàtic. I la col·laboració amb les xarxes oficials d'observadors meteorològics.

Difondre les normes internacionals de les característiques dels aparells meteorològics. I també donar recomanacions i consells pràctics als que s'inicien a la meteorologia.

Publicació d'una revista, per a difondre i fomentar la meteorologia i altres ciències germanes.

Creació d'una biblioteca sobre temes meteorològics, climatològics, sismològics i altres de relacionats amb el medi ambient.

Realitzar trobades amb els socis i simpatitzants per a tal d'intercanviar opinions i experiències, que tindran lloc en diferents indrets de la nostra geografia, amb l'objectiu de conèixer instal·lacions d'interés.

Organitzar cursos, xerrades, col·loquis, exposicions i altres activitats de divulgació.

Possibilitat d'aconseguir avantages econòmics de les firmes comercials a l'hora d'aquirir aparells meteorològics.

 

La Junta Directiva:

És l'òrgan de representació de l'ACOM, formada per deu membres: President, Vicepresident, Secretari General, Vicesecretari, Tresorer i set vocals. La Junta Directiva actual fou escollida a l'assemblea realitzada, el 28 de maig de 2011, a les instal·lacions de l'observatori meteorològic de Vic. Està composta per:

President: Manel Dot

Vicepresident: Joan Solà

Secretari General: Lluís Pujol

Vicesecretari: Sergi Corral

Tresorer: Benjamí Anglada

Vocals: Josep Maria Gasca, Oriol Rodríguez, Marcel Costa i Alfons Puertas.Com fer-se soci de l'ACOM?

Existeixen diverses modalitats de soci:

Soci General: 23 €/any

Soci Jubilat / Soci Infantil (menys de 14 anys): 12 €/any


Drets:
Rebre la revista PENELL gratuïtament
Rebre les circulars informatives
Descomptes en cursos, conferències de meteorologia
Descomptes a la majoria de les botigues de meteorologia
Dret a 1 vot a l'assemblea


Cal descarregar-se i omplir la següent butlleta, adjuntar 2 fotografies de carnet i enviar-la a l'adreça:

minibutlleta.jpg (19062 bytes)


DESCARREGAR LA BUTLLETA


ACOM
Apartat de correus 20005
08080 - Barcelona


Telèfon del soci: 670 865 355
(de dilluns a dissabte, de 9 a 21 hores)